Splošni pogoji o storitvah

Splošni pogoji o storitvah so sestavni del rezervacije oz. naročila, ki ga dogovorita Studio List, d.o.o., Celje, Oblakova 30, 3000 Celje, Matična številka: 5370329000 (v nadaljevanju podjetje) in obiskovalec, ki rezervira brezplačno storitev, oz. stranka, ki naroči plačljivo storitev.

Rezervacija brezplačne storitve

Rezervacija brezplačne storitve je potrjena, ko podjetje pošlje potrditveno elektronsko sporočilo na podan elektronski naslov obiskovalca.

Naročilo plačljive storitve

Naročilo plačljive storitve je potrjeno, ko podjetje prejme predplačilo na transakcijski račun SI56 1910 0001 0304 655 (DBS d.d.)

Izvedba storitev

Podjetje se zavezuje, da bo naročeno storitev, predstavljeno na spletni strani www.studio-list.si, izvedel kakovostno in strokovno v skladu z vizijo in internimi akti podjetja. Podjetje izključuje vsakršno odgovornost v primeru sprememb in/ali nerealiziranih storitev, nastalih zaradi višje sile. Z rezervacijo oz. naročilom svetovanja obiskovalec oz. stranka dovoli uporabo oz. objavo posnetega materiala za promocijske namene, razen v primeru, ko to izrecno prepove.

Odjava od brezplačne storitve

V kolikor se obiskovalec želi odjaviti od brezplačne storitve, to stori pisno na elektronski naslov info@studio-list.si. V sporočilu mora navesti svoje ime, tip ter termin storitve. Odjavo mora oddati najmanj 24 ur pred rezerviranim terminom storitve. V kolikor podjetje ne prejme odjave v predpisanem roku in se obiskovalec brezplačne storitve ne udeleži, je dolžan poravnati stroške izvajalcev storitve v višini 50 €.

Odjava od plačljivih storitev

V kolikor se želi stranka po izvedenem plačilu odjaviti od plačljive storitve, to stori pisno na elektronski naslov info@studio-list.si. V sporočilu mora navesti svoje ime, tip ter termin storitve. V kolikor stranka odjavo odda najmanj 24 ur pred naročenim terminom storitve, je upravičena do povračila celotnega zneska. V kolikor podjetje ne prejme odjave v predpisanem roku, ni upravičena do povračila vplačila.

Reklamacije

Vsaka stranka ima pravico do reklamacije zaradi neustrezno opravljene plačljive storitve v roku osmih dni po opravljeni storitvi. Reklamacije sprejemamo v pisni obliki na elektronski naslov info@studio-list.si.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Z rezervacijo oz. naročilom storitve obiskovalec oz. stranka podjetju dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za namene zbiranja, obdelovanja, hranjenja, obveščanja in trženja skladno z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Obiskovalec oz. stranka lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi osebni podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje na elektronski naslov info@studio-list.si.

Osebno smo vam na voljo za dodatna vprašanja…

Miha Prosen

mag.inž.arh., direktor

Ksenija Blazinšek

mag.inž.arh., vodja projektov

Zdenko Prosen

univ.dipl.inž.arh., odgovorni vodja projektov

Oglejte si projekte, ki smo jih že izvedli…