Spoštovani. Naj vam predstavimo zelo ugodno nepovratno finančno spodbudo Eko sklada, ki lahko pokrije tudi do 40% vaše gradbene investicije.

Eko sklad je s koncem aprila 2016 objavil poziv za nepovratne finančne spodbude občinam v vrednosti 6.000.000 EUR za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, kjer se bo dodeljevalo tudi do 400 EUR nepovratnih sredstev na m2 neto ogrevanih površin. Gre za zelo ugoden in jasno napisan razpis, ki bo marsikatero bodo občinsko gradbeno investicijo rentabilno in hitro izvedljivo.

Sredstva je mogoče pridobiti tudi za projekte z že obstoječim gradbenim dovoljenjem.

S projekti, za katere ste že pridobili gradbeno dovoljenje, prav tako lahko kandidirate na rapisu, pri čemer je treba prilagoditi projekt. Pripravi se vloga s spremembami, ki jih zahteva razpis. Postopek sprememb je lahko hiter in ne pomeni ponovnega dolgotrajnega pridobivanja gradbenega dovoljenja. Omenjene spremembe se z ustreznim strokovnim zunanjem lahko učinkovito pripravijo in bistveno ne vplivajo na funkcionalno zasnovo, ki ste jo v obstoječem projektu že dorekli.

Kako najhitreje do vseh podrobnosti o razpisu in uspešni kandidaturi vašega projekta?

Pripravili smo 15 minutno podrobnejšo prezentacijo, ki razlaga vse bistvene podrobnosti razpisa in kako najhitreje in učinkoviteje pripraviti potrebno dokumentacijo za razpis. Vabljeni ste, da nas kontaktirate in se dogovorimo za sestanek, kjer vam bomo obrazložili vse podrobnosti razpisa in kako vaš projekt sprojektirati ali preprojektirati na način, ki bo hiter in učinkovit ter na način, s katerim boste imeli dobre možnosti za uspešno kandidaturo na razpisu.

Stavbe, ki so predmet razpisa:

 

 • Stavbe za kulturo in razvedrilo, kot so dvorane za družabne prireditve, koncertne dvorane, gledališča in podobno.
 • Muzeji, knjižnice, galerije in informacijska središča.
 • Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, kot so vrtci in šole.
 • Stavbe za zdravstveno oskrbo, kot so dispanzerji in stavbe za zdravstveno oskrbo.
 • Stavbe za šport, kot so športne dvorane, telovadnice, centri za fitnes in pomožne stavbe na športnih igriščih, kot so slačilnice s sanitarijami.

Nepovratne spodbude, ki so na voljo:

 • Največja in najugodnejša stopnja nepovratnih sredstev 400 EUR/m2 neto ogrevanih površin je dosegljiva, če je objekt zgrajen pretežno iz lesa in ima 75% volumna toplotne izolacije naravnega izvora.
 • Še dodatna nepovratna spodbuda je namenjena objektom z vgrajenim lesenim stavbnim pohištvom (okna) in sicer v višini 50 EUR/m2 vgrajenega stavbnega pohištva.
 • Naslednja stopnja nepovratnih sredstev 310 EUR/m2 neto ogrevanih površin je dosegljiva, če ima objekt 75% volumna toplotne izolacije mineralnega izvora (npr. mineralna volna).
 • Še dodatna nepovratna spodbuda je možna, če bo na več kot polovici površine fasade vgrajena masivna lesena fasadna obloga in sicer v višini 10 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe.
 • Najmanjša stopnja nepovratnih sredstev 240 EUR/m2 je dosegljiva, če ima objekt več kot 25% volumna toplotne izolacije sintetičnega izvora (npr. stiropor).

Kako si lahko zagotovite 2x večjo možnost uspešne kandidature na razpisu?

 

Vloga in pogoji za razpis so zelo konkretni in jedrnati, kar pomeni, da jih je možno hitro izpolniti, vendar morajo vsebovati obvezne priloge, ki zahtevajo natančno poznavanje projektiranja skoraj nič-energijskih stavb, le-te pa so neposredne ”sorodnice” pasivnih stavb. Dve najpomembnejši prilogi sta:

 • Izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi ”PHPP” (Passive House Planning Package), katerega lastnik je Passive House inštitut iz Nemčije.
 • Projekt za izvedbo (PZI), kjer je potrebno natančno opredeliti materiale in detajle, ki ustrezajo gradnji skoraj nič-energijskih stavb.

Zgoraj opisani prilogi bosta najpomembneje vplivali na vašo dodelitev nepovratnih sredstev. Na voljo vam je naša strokovna pomoč:

 • Arhitekti in projektanti v podjetju Studio LIST smo leta 2012 pridobili Passive House Designer cetrifikat, ki nam ga je neposredno podelil Passive House inštitut iz Nemčije s katerim dokazujemo izkušnje in znanje na področju gradnje pasivnih in skoraj nič-energijskih objektov. Certifikat, katerega imetnki so samo tri projektantske hiše v Sloveniji, vključno z nami, podeljuje inštitucija, ki je tudi lastnica ”PHPP” programske opreme, po kateri je potrebno preračunati objekt, kar pomeni še dodatno prednost in možnost, da bo projekt uspešno kandidiral na razpisu.
 • Leta 2012 smo v podjetju Studio LIST pridobili Passive House Designer certifikat, katerega imetniki so samo tri projektantske hiše v Sloveniji.
 • Dani razpis je aktualen od konca aprila in bo aktualen do porabe sredstev v višini 6.000.000 EUR. Ker se veliko občin aktualno že pripravlja na dani razpis, je nujna čimprejšnja priprava dokumentacije in nato kandidiranje na razpisu. Hitro in učinkovito pripravo zahtevane dokumentacije oziroma hitro spremembo obstoječe dokumentacije lahko zagotovimo tudi zato, ker imamo 25 let izkušenj pri projektiranju in vodenju projektov, ker imamo 8 let izkušenj pri projektiranju energetsko varčnih objektov in ker smo sprojektirali in sodelovali pri izvedbi dveh javnih in več zasebnih objektov zgrajenih iz lesa. Projekte si lahko ogledate tukaj.
 • Pripravili smo 15 minutno podrobnejšo prezentacijo, ki razlaga vse bistvene podrobnosti razpisa in kako najhitreje in učinkoviteje pripraviti potrebno dokumentacijo za razpis. Vabljeni ste, da nas kontaktirate in se dogovorimo za sestanek, kjer vam bomo obrazložili vse podrobnosti razpisa in kako vaš projekt sprojektirati ali preprojektirati na način, ki bo hiter in učinkovit ter na način, s katerim boste imeli dobre možnosti za uspešno kandidaturo na razpisu.

Ekipa, ki projekte vodi in vam je na voljo za morebitna dodatna vprašanja:

Miha Prosen

mag.inž.arh., direktor

Ksenija Blazinšek

mag.inž.arh., vodja projektov

Zdenko Prosen

univ.dipl.inž.arh., odgovorni vodja projektov

Dolgoletne stranke potrjujejo uspešnost načrtovanja in sodelovanja na razpisih. S klikom na ”več o projektu” si lahko še natančneje ogledate že izpeljane projekte.

Merkscha Furnirnica d.o.o.

Sodelovanje našega podjetja z arhitekti in inženirji podjetja Studio LIST sega v leto 2001. V tem času smo razvili partnerske odnose in skupaj razvili vrsto projektov.

Strokovnjaki Studia LIST so razvili podobo naših industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektov, na katere smo zelo ponosni. Posebej bi rad izpostavil kreativnost in hkrati tehnično dovršenost njihovega dela. Ob tem lahko potrdim, da njihovo skrbno delo opravijo v dogovorjenih rokih in kar je za nas posebej pomembno, v okviru prej dogovorjenega finančnega okvirja.

Brez zadržkov priporočamo arhitekte in inženirje podjetja Studio LIST.

Peter Merkscha,
direktor

Zavarovalnica Triglav d.d.

S podjetjem Studio LIST smo prvič sodelovati leta 2012. V tem času smo skupaj sodelovali pri šestih projektih in še sodelujemo.

Vse objekte načrtujejo 3D – tridimenzionalno, kar nam omogoča hitrejše razumevanje danih rešitev, in posledično skrajša čas pridobivanja projektne dokumentacije. Čeprav smo stacionirani v Ljubljani, smo skupaj s projektanti Studia LIST vzpostavili sistem sodelovanja na daljavo, ki nam omogoča ažurno spremljanje napredovanja projektne dokumentacije in dajanja pripomb na projektne rešitve.

Boštjan Kolenc,
Samostojni strokovni sodelavec za investicije in vzdrževanje nepremičnin

Waldorfska šola in vrtec Savinja

S projektanti Studia LIST se vedno posvetujemo že v začetnih fazah nastajanja projekta.

Z njihovo metodologijo projektiranja lažje določimo cene gradnje in tako že na začetku predvidimo obseg investicije, ki si jo lahko privoščimo. Za nas je zelo pomembno, da projekt v nastajanju razumemo in si ga plastično predstavljamo. In ker vso načrtovanje poteka tridimenzionalno, je dajanje pripomb na projekt razumljivejše, lažje in hitrejše.

Takšno projektiranje ni samo natančno, učinkovito in hitro. Omogoča nam realno oceno investicije in je zabavno, saj si že vazi načrtovanja lahko zelo natančno predstavljamo končni izgled projekta.

mag. Boštjan Štrajhar,
ravnatelj

Pridružite se naročnikom, ki nam zaupajo.

V podjetju smo razvili metodologiji načrtovanja, ki rešuje tri glavne težave vsake gradbene investicje, ki so končna cena gradnje in optimalna ter hitra zasnova projekta. Ogljete si kratek film 3D – BIM zasnove projektov.

Dovolite, da vam dokažemo, da smo vredni zaupanja. Izvedeni projekti in certifikati odličnosti so potrdilo naše strokovnosti.