Pravno obvestilo

Za namen tega pravnega obvestila pojem spletna stran zajema vse spletne strani na naslovu www.studio-list.si.

Pravice intelektualne lastnine

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je podjetje Studio List, d.o.o., Celje (v nadaljevanju: podjetje).

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko vsebine na spletni strani uporablja izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana in bo kazensko in odškodninsko preganjana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Podjetje ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Podjetje se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar podjetje niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Podjetje se bo trudilo za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovoreno za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

Podjetje lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Obiskovalec spletne strani izrecno dovoljuje podjetju, da pridobljene osebne podatke uporabnika uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Kakršnekoli podatki, ki jih podjetje pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo podjetja in jih podjetje varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Osebno smo vam na voljo za dodatna vprašanja…

Miha Prosen

mag.inž.arh., direktor

Ksenija Blazinšek

mag.inž.arh., vodja projektov

Zdenko Prosen

univ.dipl.inž.arh., odgovorni vodja projektov

Oglejte si projekte, ki smo jih že izvedli…