Večstanovanjska stavba Prešernova Celje

Zasnova sodobnih stanovanj in poslovnih prostorov ter celovita energetska sanacija

V tem članku boste, na primeru celovite sanacije večstanovanjske stavbe Prešernova Celje izvedeli, kako učinkovito in preudarno pristopiti k prenovi in energetski sanaciji objekta. Kljub obstoječi konstrukciji in ureditvi prostorov, lahko s premišljenimi posegi zasnujemo sodobno oblikovana stanovanja in poslovne prostore. Kakovost bivanja v ustrezno energetsko saniranem objektu bo tako enaka kot pri novogradnji.